Καταστατικό

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το Καταστατικό του Ελληνικού εθνικού παραρτήματος της IAML στα Ελληνικά και στα Αγγλικά