Η ελληνική μουσική πραγματικότητα έχει μεταβληθεί προς το καλύτερο τα τελευταία χρόνια, με την εδραίωση των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, την ανάπτυξη μουσικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, τη δημιουργία μουσικών συλλογών και μουσικών αρχείων σε γενικές βιβλιοθήκες, την ύπαρξη της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη”, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει τις δυνατότητες και τις δυναμικές που πιθανώς να αναπτυχθούν με τη μεταστέγαση της Εθνικής