Ομάδες εργασίας

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ελληνικού παραρτήματος της IAML είναι η συνεργασία μεταξύ των ειδικών επιστημόνων και των φορέων που εξειδικεύονται στον τομέα των μουσικών βιβλιοθηκών, των αρχείων και άλλων κέντρων τεκμηρίωσης της μουσικής βιομηχανίας.

Προς την υλοποίηση αυτού του στόχου δημιουργήθηκαν οι παρακάτω Ομάδες Εργασίας: