Το Ελληνικό παράρτημα

Μουσικές βιβλιοθήκες και μουσικά αρχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση της μουσικής παιδείας. Μέσα στους χώρους τους δημιουργούνται συνέργειες μουσικών βιβλιοθηκονόμων/αρχειονόμων, επιστημόνων της πληροφορίας και μουσικολόγων, ώστε μαζί να συνδράμουν στο έργο της μουσικής πληροφόρησης σε αναλογικό ή ψηφιακό περιβάλλον.

Με στόχο την ενίσχυση του δικτύου αυτού εντός των συνόρων, ιδρύθηκε το 2016 στην Ελλάδα το εθνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR). Από την αρχή της ύπαρξής του το Ελληνικό Παράρτημα αποτέλεσε αρωγό στις προσπάθειες ανάδειξης των ελληνικών μουσικών συλλογών και στις πρωτοβουλίες στήριξης των χρηστών τους. Παράλληλα, προώθησε και προωθεί συνεργασίες μεταξύ φορέων και φυσικών προσώπων, ώστε ο τομέας της μουσικής βιβλιοθηκονομίας/αρχειονομίας και της μουσικής πληροφόρησης να αναπτυχθεί και να γίνει ευρύτερα γνωστός. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας με στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων ζητημάτων (π.χ. πρακτικές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, διαχείριση αναλογικού αρχειακού υλικού, μουσική έρευνα και μεθοδολογία, καταλογογράφηση, χρήση μουσικών θεματικών επικεφαλίδων κ.α.), ενώ η ελληνική παρουσία βιβλιοθηκών και αρχείων ενισχύεται συνεχώς στα διεθνή φόρα.

Το Ελληνικό Παράρτημα της IAML προωθεί τον ρόλο και τη συμβολή των μουσικών βιβλιοθηκών/αρχείων στη σύγχρονη έρευνα και παρακολουθεί τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο των πληροφοριακών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για ζητήματα που αφορούν τη θέση των μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων στον μουσικό πολιτισμό της χώρας.

Επίσημος ιστότοπος της IAML