Βιβλιοθήκες, αρχεία & συλλογές με μουσικό υλικό

Επεξεργασία δεδομένων: AMA-IAML Greece.
Σχεδιασμός σε web χάρτη: Κώστας Μόσχος – ΙΕΜΑ-ΚΕΜΠ.
Εάν έχετε διορθώσεις σε κάποια καταχώρηση, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο e-mail: ama.iamlgreece@gmail.com
Εάν η βιβλιοθήκη σας δεν περιλαμβάνεται, μπορείτε να την καταχωρήσετε στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για βιβλιοθήκες (σε περίπτωση βιβλιοθήκης) ή το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για άλλους φορείς.
Επιστολή σχετική με το ερωτηματολόγιο και την καταγραφή.