Ομάδα εκδοτικής επιμέλειας πρακτικών συνεδρίων

Η Ομάδα εκδοτικής επιμέλειας πρακτικών συνεδρίων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2022 με στόχο την επιστημονική και φιλολογική επιμέλεια των έντυπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων των συνεδρίων της IAML-GR.

Μέλη της Ομάδας είναι οι

  • Χριστίνα Θεοδωρίκα, βιβλιοθηκονόμος
  • Σοφία Κοντώση, μουσικολόγος
  • Στέλλα Κουρμπανά, μουσικολόγος
  • Άρης Μπαζμαδέλης, βιβλιοθηκονόμος

Επικοινωνία: editorialteamgriaml@gmail.com