Εκπαίδευση στη Μουσική Βιβλιοθηκονομία

Η Μουσική βιβλιοθηκονομία αποτελεί τον επαγγελματικό χώρο, στον οποίο ειδικοί ή θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι (subject librarians) με κατάρτιση στη βιβλιοθηκονομία / αρχειονομία και επιπρόσθετες μουσικές ή μουσικολογικές γνώσεις καλούνται να οργανώσουν τη μουσική πληροφορία, να θέσουν τις αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές δομές ανάπτυξης μουσικών συλλογών και να προωθήσουν τη μουσική έρευνα σε φυσικό ή ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του ρόλου του ελληνικού παραρτήµατος της IAML να προωθήσει τις αξίες των μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων, και σύμφωνα με σχετική συζήτηση στα πλαίσια της 2ης Γενικής Συνέλευσης Μελών του παραρτήματος (28.04.2018), δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη ομάδα με αντικείμενο: Οργάνωση και Συντονισμός Σεμιναρίων Εκπαίδευσης στη Μουσική Βιβλιοθηκονομία λόγω της πολυμορφίας του ρόλου των μουσικών βιβλιοθηκών / αρχείων καθώς και των όλο και περισσότερο αυξανόμενων αναγκών για σωστά οργανωμένη μουσική πληροφόρηση, κρίνεται απαραίτητη η επάνδρωση της προτεινόμενης ομάδας από στελέχη εκπαιδευμένα στη βιβλιοθηκονομία / αρχειονομία με μουσικολογικές ή μουσικές γνώσεις.

Αντικείμενα των προαναφερθέντων σεμιναρίων θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Πρότυπα μουσικής καταλογογράφησης (µε παραδείγµατα)
-Μεταδεδομένα και μουσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες
-Ψηφιοποίηση υλικού μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων
-Μουσική βιβλιογραφία και πηγές αναφοράς

ενώ ακριβέστερες παράμετροι θα οριστικοποιηθούν εντός του πλαισίου εργασιών της ομάδας.

Μέλη της Ομάδας Εκπαίδευσης:

Δρ. Αρσινόη Ιωαννίδου
Ηλίας Κυριαζής
Δρ. Ίρμγκαρτ Λερχ-Καλαβρυτινού
Σάντυ Τζαγκαράκη (2021 κ.ε.)
Άρης Μπαζμαδέλης (2018-2020)