Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 22/4/2017

                                               

 

 

Ελληνικό Παράρτημα της IAML
Γενική Συνέλευση Μελών
Σάββατο 22 Απριλίου, 09:30-11:30

Μέλη του ΔΣ: Αλέξανδρος Χαρκιολάκης (ΑΧ Πρόεδρος), Στεφανία Μεράκου (ΣΜ, Αντιπρόεδρος), Βέρα Κριεζή (ΒΚ, Γραμματέας), Άρης Μπαζμαδέλης (ΑΜ, Ταμίας), Χριστίνα Θεοδωρίκα (Μέλος)

Παρευρισκόμενοι: 23 από τα 25 μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος

Ατζέντα:

1Καλωσόρισμα και σύντομη εισαγωγή
2Αναγνώριση του Ελληνικού Παραρτήματος από την IAML
3Συναντήσεις με φορείς
4Social Media, Ιστοσελίδα και Επικοινωνία
5Ενημέρωση για θέματα συμμετοχής και μελών
6Μελλοντικά σχέδια του Ελληνικού Παραρτήματος
7Διοργάνωση επόμενου συνεδρίου
8Εκλογές
9Ανοιχτή συζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

1ΑΧ: Καλωσόρισμα του Προέδρου στη ΓΣ και εισαγωγή στην ατζέντα της ΓΣ
2ΣΜ: Η αντιπρόεδρος του παραρτήματος ενημέρωσε τα μέλη για τις διεργασίες αναγνώρισης του ελληνικού παραρτήματος στο Συνέδριο της IAML στη Ρώμη τον περασμένο Ιούνιο καθώς και για το άρθρο του ΔΣ στο περιοδικό FONTES
3BK: Ενημερώθηκαν τα μέλη για τις συναντήσεις που πραγματοποίησε το ΔΣ του Παραρτήματος, το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τον Μάρτιο, με άλλους φορείς όπως με τη Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης καθώς και την Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Όλοι οι φορείς εξέφρασαν μεγάλο ενθουσιασμό και την ανάγκη για άμεση συνεργασία στο μέλλον. Ήδη η ΚΕΒΕΠ προσκάλεσε το Ελληνικό Παράρτημα να συμμετέχει σε στρογγυλό τραπέζι σε Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο στην Κύπρο.
4ΧΘ: Ενημερώθηκαν τα μέλη για τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας που φιλοξενείται στο ΤΕΙ Ηπείρου καθώς και τη δράση του παραρτήματος στα Social Media (Facebook & Twitter).
5ΑΜ: Τα μέλη ενημερώθηκαν από τον ταμία για την κατάσταση των συνδρομών τους καθώς και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την εγγραφή νέων μελών στη IAML. Έχει εντοπιστεί ένα σχετικό πρόβλημα στην επικοινωνία με τον T. Kalk οπότε θα πρέπει κάθε μέλος που ανανεώνει ή επιθυμεί να ανανεώσει τη συνδρομή του να επικοινωνεί και με τον ΑΜ για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
6ΒΚ: Μέσα στα σχέδια του παραρτήματος είναι και η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σύμφωνα με τη IAML και με τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας. Για το λόγο αυτό, και έπειτα από διαβούλευση με την Εθνική Βιβλιοθήκη, θα συσταθεί μία (κλειστή) Ομάδα Εργασίας για Θέματα Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας η οποία θα αποτελείται από μέλη των τεσσάρων μεγάλων φορέων του χώρου των Μουσικών Βιβλιοθηκών (ΕΒΕ, Συνεργατικό Δίκτυο Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΣΕΑΒ και ΜΜΒ) προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για Καλές Πρακτικές σε τεχνικά ζητήματα που απασχολούν τις Μουσικές Βιβλιοθήκες. Η άλλη Ομάδα Εργασίας που πρότεινε το ΔΣ (ΣΜ) ήταν για τα Αρχεία, όπως ακριβώς αυτή περιγράφεται στην IAML, Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης σε Μουσικά Αρχεία. Για την Ομάδα των Αρχείων έγινε ανοιχτό κάλεσμα σε όποιο μέλος ή φορέα του Παραρτήματος επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή στη διεύθυνση greece@iaml.info

 

Επίσης, υπήρξε η πρόταση για τη δημιουργία μίας ακόμα Ομάδας Εργασίας που θα σχετίζεται με τη Μουσική Δημιουργικότητα, η οποία αναμένεται να συνταχθεί και να τεθεί προς διαβούλευση.

ΑΧ: Συζητήθηκε επίσης το θέμα αλλαγής της νομικής υπόστασης του Ελληνικού Παραρτήματος και κατά πόσο επιθυμούν τα μέλη την μετατροπή του σε Σωματείο ώστε να έχει διαχειριστική οικονομική δραστηριότητα. Το ζήτημα συζητήθηκε με δικηγόρο που ασχολείται με τέτοιου είδους ζητήματα. Αποφασίστηκε να ζητηθεί μία γραπτή και ευσύνοπτη παρουσίαση όλων των παραμέτρων και των υποχρεώσεων για τη δημιουργία Σωματείου από την εν λόγω δικηγόρο και να αποφασίσει το Σώμα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αφού λάβει γνώση της έκθεσης της δικηγόρου.

7Τέθηκε το ζήτημα διοργάνωσης  του επόμενου συνεδρίου και το ΔΣ του Ελληνικού Παραρτήματος είπε ότι είναι ανοικτό σε προτάσεις από φορείς. Υπήρξαν δύο προτάσεις: της ΕΒΕ και του Ιονίου Πανεπιστημίου οι οποίες όμως θα αποφασίσουν μέσα στον επόμενο χρόνο αν μπορούν να τα αναλάβουν και θα ενημερώσουν. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή και για άλλους φορείς που θα ήθελαν να διοργανώσουν το 2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων
8Ο Πρόεδρος κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της δράσης του ΔΣ έθεσε στα μέλη το ζήτημα της επανεκλογής του υπάρχοντος ΔΣ σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Το ΔΣ επανεκλέχθηκε δια βοής από όλους τους παριστάμενους και θα έχει θητεία 2 χρόνια.
9Στην ανοιχτή συζήτηση που έγινε στη ΓΣ ακούστηκαν διάφορες απόψεις για τις Ομάδες Εργασίας και κατά πόσο είναι καλό να είναι κάποιες «ανοιχτές» και κάποιες «κλειστές». Επίσης, κάποια από τα μέλη εξέφρασαν την ανάγκη να μιλήσουν για την εμπειρία που έχουν και ότι επιθυμούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών με όλα τα δυνατά μέσα. Το κλίμα της συζήτησης ήταν ιδιαίτερα φιλικό και απέπνεε ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών.