Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 28/04/2018

Ελληνικό Παράρτημα της IAML
Γενική Συνέλευση Μελών
Σάββατο 28 Απριλίου 2018,
09:30-11:30

Μέλη του ΔΣ: Αλέξανδρος Χαρκιολάκης (ΑΧ Πρόεδρος), Στεφανία Μεράκου (ΣΜ, Αντιπρόεδρος), Βέρα Κριεζή (ΒΚ, Γραμματέας), Άρης Μπαζμαδέλης (ΑΜ, Ταμίας), Χριστίνα Θεοδωρίκα (Μέλος)

Παρευρισκόμενοι: 17 από τα 27 μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος

ΑΤΖΕΝΤΑ:

1Καλωσόρισμα και σύντομη εισαγωγή
2Μέλη
3Ενημέρωση για την πορεία των Ομάδων Εργασίας
4Μελλοντικά σχέδια του Ελληνικού Παραρτήματος
5Διοργάνωση επόμενου συνεδρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ:

1Καλωσόρισμα του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση και καλωσόρισμα των νέων μελών του Ελληνικού Παραρτήματος, ενημέρωση για νέες συνεργασίες του Παραρτήματος, όπως Δήμος Αθηναίων (Αθήνα-Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018)
2Ο Άρης Μπαζμαδέλης ενημέρωσε τα μέλη των Παραρτήματος για την τακτοποίηση των συνδρομών τους καθώς και για τα νέα μέλη του Παραρτήματος. Από τις 15 ατομικές συνδρομές που είχαμε το 2017, έχουν ανανεώσει 13 (παρατείνεται η προθεσμία ανανέωσης μέχρι και το Καλοκαίρι) και από τις 14 ιδρυματικές έχουν ανανεώσει οι 13 ενώ στο σύνολο έχουν προστεθεί 2 ιδρυματικές και 1 ατομική (νέες)
3Οι υπεύθυνοι των Ομάδων Εργασίας ενημέρωσαν για την πορεία των εργασιών τους καθώς και για τα επόμενα βήματα. Δόθηκε αναλυτική έκθεση από κάθε Ομάδα Εργασίας για τα πεπραγμένα της χρονιάς και ενημερώθηκαν όλα τα μέλη*. Συζητήθηκαν προτάσεις των μελών για καλύτερη οργάνωση των Ομάδων. Οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους της κάθε ομάδας. Οι Ομάδες Εργασίες είναι ανοιχτές και μπορούν να δεχθούν νέα μέλη.
* οι αναλυτικές εκθέσεις των ομάδων επισυνάπτονται στην ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017
4Συζητήθηκαν προτάσεις για την επόμενη χρονιά μέσα στις οποίες ήταν και η αλλαγή/μετατροπή του URL της ιστοσελίδας του Παραρτήματος σε: iamlgreece.gr και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Όσον αφορά την αλλαγή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας θα συζητηθεί με το ΤΕΙ Ηπείρου που φιλοξενεί την ιστοσελίδα του παραρτήματος. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αποτελεί βασικό στόχο του παραρτήματος και ανάγκη από την πλευρά των μελών και των πολιτιστικών οργανισμών. Έγιναν προτάσεις για 2 θεματικές κατηγορίες: Διαχείριση Μουσικών Συλλογών και Διαχείριση Οπτικοακουστικού Υλικού. Τα μέλη πρότειναν να δημιουργηθεί μία Ομάδα Εργασίας που θα βοηθήσει στη διοργάνωση των Σεμιναρίων.
5Η Βιβλιοθήκη του Μουσικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Άρης Μπαζμαδέλης) προθυμοποιήθηκε να αναλάβει το επόμενο συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος.

*Ακολουθεί η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Ελληνικού Παραρτήματος (2017)


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2017-2020)

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Πρόεδρος, Στεφανία Μεράκου, Αντιπρόεδρος, Βέρα Κριεζή, Γραμματέας, Άρης Μπαζμαδέλης, Ταμίας, Χριστίνα Θεοδωρίκα, Μέλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών & Αρχείων, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», 17-18 Απριλίου 2017
Το 1ο Συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος πραγματοποιήθηκε στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”, συνδιοργανώτρια του Συνεδρίου και έδρα του Παραρτήματος.  Για πρώτη φορά, Βιβλιοθηκονόμοι και Αρχειονόμοι, Μουσικολόγοι, μέλη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ειδικοί της πληροφόρησης και πληροφορικοί, συγκεντρώθηκαν με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. Στο γόνιμο και πλήρες διήμερο, τέθηκαν βάσεις για τη συνεργασία στο χώρο των Μουσικών Βιβλιοθηκών, καθώς αναγνωρίστηκε η ουσιαστική και καταλυτική συμβολή τους στη μουσική εκπαίδευση και έρευνα.

200 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο, 45 ομιλητές σε 10 παράλληλες συνεδρίες, 2 στρογγυλές τράπεζες και 2 προσκεκλημένοι ομιλητές αποτέλεσαν τον κορμό του Συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις κάλυψαν θεματικές ενότητες σχετικές με τη Μουσική Βιβλιοθηκονομία, τα Πρότυπα Οργάνωσης Μουσικών Συλλογών, τη Μουσική Παιδαγωγική και Βιβλιοθήκες, τη Μουσική Έρευνα και Μουσικά Αρχεία και Συλλογές, τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και τα Μουσικά Αποθετήρια.

IAML Annual Conference, Riga, 18-22 June
Το Ελληνικό Παράρτημα συμμετείχε δυναμικά στο 66ο Ετήσιο Συνέδριο της IAML με 5 ανακοινώσεις από τα μέλη του. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα:

Άρτεμις Παπαδάκη (Bellerbys College, UK)
1. Cataloguing of Contemporary Classical Music in Greece. National Radio-Television Archive: proposed methodology on how a cataloguing system can be used and reshaped in order to meet the special aspects of an artistic expression and enable multiple readings (poster).
2. The National Radio-Television Archive of Contemporary Classical Music: material of the items and copyright.

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης (Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής)
Managing a music Library: difficulties and challenges.

Στέλλα Κουρμπανά (Ωδείο Αθηνών)
Word famous musicians at the Athens Conservatoire Archives.

Βέρα Κριεζή (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Can libraries be competitive? The Music Library of Greece as an example of a changing organization in the age of crisis.

Στρογγυλή τράπεζα: “Music Archives and Digital Repositories in the Balkans and South-East Europe”, Modus-Modi-Modality, Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο, Λευκωσία, 6-10 Σεπτεμβρίου 2017
Το Ελληνικό Παράρτημα της IAML και η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης διοργάνωσαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “Modus-Modi-Modality”. Το θέμα της συζήτησης ήταν: “Music Archives and Digital Repositories in the Balkans and South-East Europe”. Η στρογγυλή τράπεζα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετείχαν οι κύριοι Αλέξανδρος Χαρκιολάκης και Άρης Μπασμαδέλης.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017-2018)

ΟΕ για την Πρόσβαση στα Μουσικά Αρχεία
(Συντονιστές: Στεφανία Μεράκου, Άρης Μπαζμαδέλης)

Στην ΓΣ του Παραρτήματος κατά την διάρκεια του 1ου Συνέδρίου θεσπίστηκε Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης στα Μουσικά Αρχεία” μετά από πρόταση της Στεφανίας Μεράκου. Τα μέλη της Ομάδας είναι μέλη εγγεγραμμένα στην IAML ενώ προβλέπεται (μετά και απόφαση του ΔΣ του Παραρτήματος) να προστεθούν στην Ομάδα έως 2 εξωτερικοί σύμβουλοι (external advisors) κατόπιν πρόσκλησης της Ομάδας. Μπορούν επίσης να προστεθούν μη εγγεργαμμένα μέλη της IAML ως εθελοντές οι οποίοι όμως δεν είναι πλήρη μέλη της Ομάδας αλλά “παρατηρητές”.

Πρώτος στόχος της ομάδας είναι η καταγραφή ιδρυματικών και ιδιωτικών μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων και των συλλογών τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές της ανάλογης Ομάδας Εργασίας για την πρόσβαση σε μουσικά αρχεία της IAML, έτσι ώστε να γίνουν γνωστές τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας οι πηγές για την έρευνα της μουσικής.

Κατά την διάρκεια του χρόνου έγιναν 4 συναντήσεις της Ομάδας. Οι συναντήσεις για όσους βρίσκονται στην Αθήνα έγιναν στην Μουσική Βιβλιοθήκη ενώ τα εκτός Αθηνών μέλη συνδέθηκαν μέσω Skype. Για όλες τις συναντήσεις υπάρχουν πρακτικά τα οποία είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων. Έχει μάλιστα δημιουργηθεί κοινής χρήσης google file ώστε όλοι να έχουν άμεση πρόσβαση.
Πρώτος και βασικός στόχος είναι η αποστολή ερωτηματολογίου σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία για την καταγραφή των συλλογών του. Με βάση την πρώτη προσπάθεια καταγραφής από τον N. Rattlif, αργότερα από το ΙΕΜΑ και την πρόσφατη έκδοση των Ratliff και Μπαζμαδέλη,  η ομάδα εργάσθηκε ώστε να συντάξει ένα δόκιμο ερωτηματολόγιο (συμβατό με αυτά του RISM C Series) έτσι ώστε να είναι εύκολη η μετάπτωση των στοιχείων στον γενικό κατάλογο. Μετά από επικοινωνία και διευθέτηση διαφόρων λεπτομερειών με το MUSCAT, δημιουργήθηκε Ομάδα Σύνταξης Ερωτηματολογίου που απαρτίζεται από την Μαρία Ασλανίδη, Άρτεμι Παπαδάκη και Κώστα Μόσχο. Συντάχθηκε κατάλογος των βιβλιοθηκών και μετά από αρκετή συζήτηση και το ερωτηματολόγιο.

Στην συνάντηση της Ομάδας κατά την διάρκεια του 2ου συνεδρίου θα επικυρωθεί το ερωτηματολόγιο και κατόπιν, άμεσα θα σταλεί ηλεκτρονικά σε πάνω από 2.000 βιβλιοθήκες και αρχεία, μετά από απόφαση της ΟΕ. Έχει ήδη σταλεί ενημερωτική επιστολή για την δημιουργία και τους στόχους εργασίας στα: Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (Πρόεδρος, Μιχάλης Σφακάκης), Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης (Πρόεδρος, Χριστίνα Κυριακοπούλου),  Γενικά Αρχεία του Κράτους (Διευθύντρια, Μαριέττα Μινώτου), Υπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτιστικών Θεμάτων (Προϊστάμενος, Ιωάννης Δρίνης), και Ελληνική Αρχειονομική Εταιρεία.

Τον Μάρτιο έγινε συνάντηση των συντονιστών της Ομάδας με την κα Μ. Μινώτου, διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, σχετικά με συνεργασία και υποστήριξη της Ομάδας από τα ΓΑΚ. Η ίδια διατύπωσε την ένθερμη υποστήριξή της στις δράσεις Ομάδας και παραμένει στην διάθεσή της  ώστε κεντρικά να προωθήσει το ερωτηματολόγιο στις διάφορες διευθύνσεις των ΓΑΚ ανά την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα ΓΑΚ για λόγους γραφειοκρατικούς δεν είναι μέλος της ΙΑΜL.
Εν τω μεταξύ έχει γίνει πρόταση για ανάλογη δράση σε σχέση με καταγραφή ιδιωτικών αρχείων με την οποία όλοι συμφωνούν και θα οργανωθεί αργότερα. Τις παραπάνω εργασίες ανέλαβαν μέλη της επιτροπής όπως αναφέρεται και στα πρακτικά των συναντήσεων.

Την ομάδα απαρτίζουν οι : Μαρία Ασλανίδη, Βάλια Βράκα, Αρσινόη Ιωαννίδου, Στέλλα Κουρμπανά, Βέρα Κριεζή, Στεφανία Μεράκου, Βασίλης Μητρόπουλος, Κώστας Μόσχος,  Άρης Μπαζμαδέλης, Μυρτώ Οικονομίδου, Άρτεμις Παπαδάκη και η Ρηνιώ Χρυσαδάκου

Ο όγκος του έργου που επιτελέστηκε σε σχέση με το χρονικό διάστημα και τις αντιξοότητες λόγω απόστασης μεταξύ των μελών της Ομάδας είναι πολύ σημαντικός.

ΟΕ Πληροφόρηση και Μουσική Δημιουργικότητα
(Συντονιστής: Χαρίλαος Λαβράνος)

Η Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR) με τίτλο: «Πληροφόρηση και Μουσική Δημιουργικότητα» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την υποστήριξη της σύνδεσης μεταξύ της πληροφόρησης και της δημιουργικότητας στο χώρο της μουσικής. Ειδικότερα, η σύσταση της Ομάδας Εργασίας αποσκοπεί στην ανάδειξη των δραστηριοτήτων των μουσικών Βιβλιοθηκών και ευρύτερα των Φορέων Μουσικής Πληροφόρησης σχετικά με την προώθηση της μουσικής πληροφόρησης και στη σύνδεση αυτών με την πολιτισμική ζωή κάθε τόπου και τη μουσική δημιουργικότητα.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας Εργασίας έχει κοινοποιηθεί Πρόσκληση για υποβολή εργασιών σε Ειδική Έκδοση του Επιστημονικού Περιοδικού HeJMEC (Hellenic Journal of Music, Education and Culture). Το τεύχος έχει τίτλο: «Βιβλιοθήκες Μουσικής και Δημιουργικότητα: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές σύνδεσης με την Πολιτιστική και Τουριστική Βιομηχανία» – “Music Libraries and Creativity: Trends and perspectives meeting Cultural and Tourism Industry.
Σκοπός του συγκεκριμένης έκδοσης είναι να αποτελέσει βασική πηγή αναφοράς  για την ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στην αναζήτηση και την ανάκτηση των πληροφοριών μουσικής (την πληροφοριακή συμπεριφορά) και τη μουσική δημιουργικότητα, εντός του σύγχρονου περιβάλλοντος πληροφόρησης όπως αυτό εκφράζεται μέσω των Βιβλιοθηκών μουσικής και των υπηρεσιών μουσικής πληροφόρησης.

Η επιμέλεια της Ειδικής Έκδοσης έχει αναληφθεί από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας: Χαρίλαος Λαβράνο (Ιόνιο Πανεπιστήμιο/IAML-Gr), Μαρία Ασλανίδη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο/IAML-Gr) και Άρτεμις Παπαδάκι (Bellerbys College/IAML-Gr). Η έκδοση βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής και αξιολόγησης των προτεινόμενων εργασιών.

ΟΕ Διαχείρισης Θεμάτων Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας
(Συντονιστές: Βέρα Κριεζή, Μαρία Ασλανίδη)

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων έχοντας λάβει υπόψη τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα από διάφορους φορείς, αποφάσισε  να αναλάβει πρωτοβουλία και να φέρει  κοντά όλους εκείνους που εμπλέκονται στην καθιέρωση προτύπων και καλών πρακτικών για τη διαχείριση θεμάτων μουσικής βιβλιοθηκονομίας, ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία και να δώσει λύση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μία Ομάδα Εργασίας για τη Διαχείριση Θεμάτων Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας που αποτελείται από μέλη του Συνεργατικού Σχήματος Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μέλη του ΣΕΑΒ, τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Παράρτημα της IAML. Σκοπός των μελών αυτής της Ομάδας Εργασίας είναι να καταγράψουν και να κωδικοποιήσουν την μέχρι τώρα εμπειρία στη διαχείριση μουσικών συλλογών, με σκοπό  να συνεχιστεί από κοινού πλέον η προσπάθεια για μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενοποίηση αλλά και επίλυση βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων που μέχρι τώρα ταλανίζουν τον κλάδο μας.

Για το λόγο αυτό, απηύθυνε πρόσκληση στους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το ΣΕΑΒ και τη Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», προκειμένου να συνταχθούν και να θέσουν το πλαίσιο για την καθιέρωση μουσικών προτύπων, σύνταξη καλών πρακτικών και ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση των μουσικών συλλογών.

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου και παρόντες ήταν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων. Σε ένα πρώτο αναγνωριστικό πλαίσιο συζητήθηκαν οι στόχοι και οι προσδοκίες των μελών της ομάδας προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα επιμέρους ζητήματα που μπορεί να αφορούν τη διαχείριση των μουσικών συλλογών. Συζητήθηκε η πιθανότητα επιμερισμού των θεμάτων σε υπο-ομάδες προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία. Η επόμενη συνάντηση της Ομάδας θα γίνει στο 2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων.

Μέλη της Ομάδας: Βέρα Κριεζή (IAML-GR), Μιρένα Μούντζια (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», Ανθή Αγοροπούλου, Κατερίνα Λυγνού (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος), Βένια Τσαλατσάνη, Σοφία Τσοπάνη (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), Ευαγγελία Σέμκου, Μαρία Ασλανίδη (ΣΕΑΒ)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Το Ελληνικό Παράρτημα, από την αρχή της ίδρυσής του έχει στόχο τη συνεργασία μεταξύ των φορέων πολιτισμού και εκπαίδευσης προκειμένου να προωθήσει νέες ιδέες και δράσεις που αφορούν το κόσμο των Μουσικών Βιβλιοθηκών και των Αρχείων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η συνεργασία με την Αθήνα-Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018 και εντάχθηκε το 2ο Συνέδριο στις δράσεις της Πρωτεύουσας. Επίσης, έχουν γίνει συζητήσεις με τον Δ. Αθηναίων προκειμένου να διαθέσει στο Ελληνικό Παράρτημα τους νέους χώρους τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει (Οικία Λέλας Καραγιάννη, Σεράφειο, Οικία Θεοτοκοπούλου προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την κοινότητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

  1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων (Training Workshops)
  2. Διοργάνωση 3ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών & Αρχείων