Πρόγραμμα 2ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων του Ελληνικού Παραρτήματος της IAML στο Ωδείο Αθηνών, θα το δείτε εδώ

Περιλήψεις παρουσιάσεων
Βιογραφικά εισηγητών