Συνέδρια

5o Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 19-20 Απριλίου 2024, Αθήνα)

4ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Διαδικτυακή πραγματοποίηση, 3-4 Δεκεμβρίου 2021)

3ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, 10-11 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη)

2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Ωδείο Αθηνών, 27-28 Απριλίου 2018, Αθήνα)

1ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Μουσική Βιβλιοθήκη, 21-22 Απριλίου 2017, Αθήνα)