Φωτογραφίες 1ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”