Χώρος Διεξαγωγής και Πρόσβαση 4ου συνεδρίου

Το 4ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων θα πραγματοποιηθεί φέτος σε συνδιοργάνωση με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους.
Στεγάζεται σε κτίριο που ακολουθεί τις εκσυγχρονισμένες κτηριακές υποδομές σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές στέγασης των αρχείων.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, 154 52, Ψυχικό
Προβολή στο Google maps
Ιστοσελίδα Γ.Α.Κ.: www.gak.gr
Facebook: https://www.facebook.com/genikaarxeiakratous/

Τρόπος Πρόσβασης:
Αττικό Μετρό
Μετρό Γραμμή 3 (μπλε γραμμή), Στάση Μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ. Έξοδος Πανόρμου – Μπέλλου.

ΟΑΣΑ
Λεωφορεία ν. 036 ή 651από Στάση λεωφορείου ΠΑΝΟΡΜΟΥ (βλέπε κόκκινη πλατεία χάρτη 1) στην Λεωφόρο Πανόρμου, έξω από την έξόδο της στάσης του Μετρό.
Η στάση λεωφορείου που οδηγεί στα Γ.Α.Κ. είναι η 8η Ψυχικού (βλέπε κόκκινη πλατεία χάρτη 2).