Γνωρίστε μας τη Βιβλιοθήκη / το Αρχείο σας (6)

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, ώρα 6.30 μ.μ.

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία)

Άννα Κουλικούρδη: Η μουσική μέσα από τα αρχεία και τις συλλογές της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Γιάννης Γκλαβίνας: Το αρχείο της προληπτικής λογοκρισίας τραγουδιών στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Συντονίζει: Θα ανακοινωθεί

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.

  • Διάρκεια δράσης: 60΄ 
  • Η εκδήλωση στο Facebook

Για την παρακολούθηση δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Σοφία Τσοπάνη (tsopani@mus.auth.gr), Γ. Γραμματέα του Παραρτήματός μας.
Η κ. Άννα Κουλικούρδη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την “Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ και εφαρμογές υποστηρικτικών τεχνολογιών (ΥΤ) σε περιβάλλον βιβλιοθηκών για ΑμεΑ”. Από το 2008 εργάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ ενώ από τον Ιούνιο του 2019 έχει αναλάβει χρέη προϊσταμένης στο Τμήμα Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας της Υπηρεσίας.

Ο Γιάννης Ν. Γκλαβίνας είναι διδάκτωρ της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου και εργάζεται ως αρχειονόμος στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην Αθήνα και από τα τέλη του 2022 έχει αναλάβει χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και ποικίλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, τις πληθυσμιακές μετακινήσεις της περιόδου 1912-1923, τις κρατικές πολιτικές λογοκρισίας κ.ά., ενώ είχε την επιμέλεια εκθέσεων αρχειακού υλικού σχετικά με την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, τη λογοκρισία στη δικτατορία των συνταγματαρχών και τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής.