Γνωρίστε μας τη Βιβλιοθήκη / το Αρχείο σας (6)

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, ώρα 6.30 μ.μ.

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία)

Άννα Κουλικούρδη: Η μουσική μέσα από τα αρχεία και τις συλλογές της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση της θεματικής της μουσικής μέσα από τα δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και συλλογές που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ. Με αφετηρία την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και διερευνώντας μεταγενέστερα αρχεία του 19ου και 20ού αιώνα, αποτυπώνεται η μουσική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, η εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής στην Ελλάδα την περίοδο του Όθωνα και οι εξελίξεις στο μουσικό περιβάλλον, προβάλλοντας πολλαπλές πτυχές του (σχολική, αυλική, στρατιωτική, φιλελληνική μουσική, κ.ά.), μέσα από αντιπροσωπευτικά τεκμήρια της Υπηρεσίας (παρτιτούρες, εμβατήρια, ύμνοι, μουσικά όργανα, στολές, κ.ά.)

Γιάννης Γκλαβίνας: Το αρχείο της προληπτικής λογοκρισίας τραγουδιών στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο, τη λειτουργία και τα πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού επιβολής προληπτικής λογοκρισίας στο τραγούδι στην Ελλάδα μέσα από το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών που φυλάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ, της αρμόδιας, δηλαδή, λογοκριτικής υπηρεσίας στη χώρα από τη δικτατορία του Μεταξά έως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του αρχειακού υλικού λογοκρισίας του τραγουδιού, στο είδος των τεκμηρίων που διασώζονται και στο εργαλείο έρευνας των φακέλων. Παράλληλα, η ανακοίνωση αναδεικνύει τις χρονικές τομές που διέπουν το λογοκριτικό φαινόμενο και τη λογική της εφαρμογής του ψαλιδιού του λογοκριτικού μηχανισμού στο τραγούδι μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από αρχειακά τεκμήρια.

Συντονίζει: Μυρτώ Οικονομίδου, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής & Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Παραρτήματος IAML.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.

  • Διάρκεια δράσης: 60΄ 

Για την παρακολούθηση δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Σοφία Τσοπάνη (tsopani@mus.auth.gr), Γ. Γραμματέα του Παραρτήματός μας.
Η κ. Άννα Κουλικούρδη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την “Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ και εφαρμογές υποστηρικτικών τεχνολογιών (ΥΤ) σε περιβάλλον βιβλιοθηκών για ΑμεΑ”. Από το 2008 εργάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ ενώ από τον Ιούνιο του 2019 έχει αναλάβει χρέη προϊσταμένης στο Τμήμα Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας της Υπηρεσίας.

Ο Γιάννης Ν. Γκλαβίνας είναι διδάκτωρ της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου και εργάζεται ως αρχειονόμος στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην Αθήνα και από τα τέλη του 2022 έχει αναλάβει χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και ποικίλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, τις πληθυσμιακές μετακινήσεις της περιόδου 1912-1923, τις κρατικές πολιτικές λογοκρισίας κ.ά., ενώ είχε την επιμέλεια εκθέσεων αρχειακού υλικού σχετικά με την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, τη λογοκρισία στη δικτατορία των συνταγματαρχών και τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα της δράσης.