Ομάδα εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα

Τα ζητήματα που αφορούν την διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων σε Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης στην χώρα μας είναι πολλά και ακανθώδη, καθώς το τοπίο, ακόμη και σε επίπεδο νομοθεσίας, είναι θολό. Οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη των αρχείων δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν ζητήματα που άπτονται των πνευματικών δικαιωμάτων και άρα δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα αρχεία και συλλογές τους στο σύνολό τους. Οι διαφορετικές ανάγκες χρήσης του υλικού (ερευνητικές/εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, εμπορικές, κ.τ.λ.) αλλά και οι τρόποι (αξιοποιηση σε προσωπική έρευνα, δημοσίευση/έκδοση, συναυλία, ηχογράφηση, δημοσίευση στο διαδίκτυο, κ.τ.λ.) περιπλέκουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Οι νομικοί σύμβουλοι των φορέων δεν έχουν πάντα εξειδικευμένη κατάρτιση για το ζήτημα αυτό και η απλή πληροφόρηση για ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επαρκεί.

Η «Ομάδα εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα» της IAML-GR έχει ως στόχο να κωδικοποιήσει τις βασικές αρχές που διέπουν την εν λόγω νομοθεσία στην Ελλάδα και να δημιουργήσει έναν άτυπο «οδηγό χρήσης». Τα μέλη του παραρτήματος, αλλά και ολόκληρη η κοινότητα των αρχείων που διαχειρίζεται μουσικό αλλά και γενικότερα υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα θα μπορεί να καταθέτει ερωτήματα και προβληματισμούς και μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, σε συνεργασία με κάποιο εξειδικευμένο νομικό, θα μπορέσει να φτιαχτεί ένας οδικός χάρτης. Το σύνολο των αποφάσεων θα μπορεί να επικυρώνεται και επισήμως μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΟΠΙ (opi.gr)

Συντονίστρια : Στέλλα Κουρμπανά