Ψηφιακό αρχείο Ελληνικού Παραρτήματος IAML

Υπεύθυνη οργάνωσης και ταξινόμησης: Βασιλική (Σίλια) Παπαχατζοπούλου

Μετά από έξι χρόνια δράσης του ελληνικού παραρτήματος, αποφασίστηκε ότι είναι αναγκαίο να οργανωθεί και να ταξινομηθεί το αρχείο του Παραρτήματος. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της θητείας 2019-2022 και επικύρωση από τη Γ.Σ., ανέλαβε την εργασία η Σίλια Παπαχατζοπούλου, ως νέα μουσικός επιστήμονας, αρχειονόμος και νέο μέλος της IAML, ξεκινώντας το καλοκαίρι του 2022.

Η πρώτη φάση της εργασίας περιλάμβανε την οργάνωση του ψηφιακού υλικού του παραρτήματος για το διάστημα 2016-2019 (περίοδος δράσης πρώτου Δ.Σ.). Για την οργάνωση και ταξινόμησή του σχεδιάστηκε ένα οργανόγραμμα με τις διάφορες κατηγορίες, όπως ακριβώς αυτές προέκυπταν από το αρχειακό υλικό. Το τελικό αποτέλεσμα -που είναι διαθέσιμο από τον Σεπτέμβριο του 2022- περιέχει πέντε (5) σειρές με έγγραφα που αφορούν τα συνέδρια, τα διοικητικά έγγραφα, έγγραφα που αφορούν τις ομάδες εργασίας, το εκπαιδευτικό υλικό και άλλα διάφορα έγγραφα ή ανακοινώσεις. Κάθε σειρά περιέχει τις περαιτέρω κατηγορίες και υποκατηγορίες ως φακέλους και υποφακέλους. 

Καθώς το Παράρτημα βρίσκεται προς αναζήτηση βιώσιμης λύσης αποθήκευσης του ψηφιακού του ιστορικού αρχείου, προσωρινή φύλαξη έχει γίνει από τη Σίλια Παπαχατζοπούλου και στο Google drive της νυν προέδρου και τότε γ. γραμματέως, Μυρτώς Οικονομίδου.