Πρόγραμμα Συνεδρίου – Παρουσιάσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Στεφανία Μεράκου

Μουσικές βιβλιοθήκες: Pourquoi et pour qui?

 
Ποθεινή Βαϊούλη, Γεωργία Πετρούδη

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, ελλείψεις και πραγματικότητες σε φοιτητές μουσικής προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου