5ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 2024 – Workshops

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Καταλογογράφηση μουσικών έργων στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Koha: μια εισαγωγή

Μιρένα Μούντζια (MSc μουσικός βιβλιοθηκονόμος, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη») || Μυρτώ Οικονομίδου (μουσικολόγος, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους με εμπειρία καταλογογράφησης, που προσεγγίζουν την καταλογογράφηση μουσικού υλικού για πρώτη φορά. Μουσικές γνώσεις επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες, καθώς μέρος της εκπαίδευσης αφιερώνεται στην παρουσίαση/κατανόηση βασικών στοιχείων μουσικής σημειογραφίας και ορολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση των AACR2, MARC και λογισμικού Koha. Περιλαμβάνεται πρακτική εξάσκηση με τη δημιουργία εγγραφών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

  • να εισαγάγει τους συμμετέχοντες σε βασικούς μουσικολογικούς όρους (βασικές μουσικές πληροφορίες και έννοιες)
  • ο προσδιορισμός πεδίων και υποπεδίων MARC που φιλοξενούν δεδομένα RDA για παρτιτούρες (Marc tags για τη μουσική σημειογραφία).

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα

  • γνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της μουσικής καταλογογράφησης
  • είναι σε θέση να κατανοούν κύριες μουσικές έννοιες.

* Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφής.


ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Γενική παρουσίαση και πληθοπορισμός έργου ΜΕΛΟΣ

Παντελής Μπράττης (βιβλιοθηκονόμος, διδάσκον στο τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος της ομάδας έργου ΜΕΛΟΣ) || Σίλια Παπαχατζοπούλου (Μουσικολόγος – Αρχειονόμος, συμμετέχει στο ΜΕΛΟΣ μέσω του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ελληνικού Παραρτήματος της IAML θα πραγματοποιηθεί Workshop γενικής παρουσίασης και πληθοπορισμού του ερευνητικού έργου Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές, γνωστού με τη συντομογραφία ΜΕΛΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ερευνώ – Καινοτομώ” και έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή των σημασιολογικών δικτύων και των ανοικτών και διασυνδεδεμένων αποθετηρίων γνώσης στις μουσικές συλλογές. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το έργο ΜΕΛΟΣ και κυρίως η εξειδικευμένη μουσική οντολογία που αναπτύχθηκε για το έργο, το Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείο (ΚεΜΚΑ) καθώς και τα τοπικά μουσικά αποθετήρια (ΤΑΜΟ) (α) Παρτιτούρων Μίκη Θεοδωράκη (Σύλλογος “Οι Φίλοι της Μουσικής”), (β) Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου Ευγένιου Πολίτη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), (γ) Συλλογή ηχογραφημάτων Βασίλη Τσιτσάνη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Παράλληλα στα πλαίσια του workshop θα γίνει εμπλουτισμός της πλατφόρμας ReasonableGraph του ΜΕΛΟΣ με μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια μέσω της λειτουργικότητας του πληθοπορισμού (Crowdsourcing).

* Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφής.