ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ IAML-GR 2023

Η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Παραρτήματος της IAML θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 19 Ιουνίου και ώρα 6:30 μ.μ. 

Υπενθυμίζουμε πως μέρος στη Γ.Σ. μπορούν να λάβουν μόνο όσοι είναι ταμειακώς εντάξει προς τη μητρική IAML.  Αν για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στην διεκπεραίωση της διαδικασίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Ταμία του Δ.Σ., Στεφανία Μεράκου εγκαίρως. (smerakos@megaron.gr)

Ατζέντα

  • Καλωσόρισμα και σύντομη εισαγωγή
  • Έκθεση πεπραγμένων Ιουλίου 2022– Μαΐου 2022
  • Νέα μέλη
  • Ομάδες εργασίας. Υπάρχουσες – ενεργές/ανενεργές (κατάργηση) – νέες (προς έγκριση). Πορεία προόδου.
  • Μελλοντικά σχέδια του Ελληνικού Παραρτήματος
  • Ανοιχτή συζήτηση (Θέματα που προτείνονται από τα μέλη)

Στην ανοιχτή συζήτηση παροτρύνουμε τα μέλη να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για συνέργειες, δράση, προώθηση και προβολή του Παραρτήματός μας και των στόχων του.