Ομάδα Εκπαίδευσης στη Μουσική Βιβλιοθηκονομία

Η Ομάδα Εκπαίδευσης στη Μουσική Βιβλιοθηκονομία δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 2018 με στόχο την οργάνωση σεμιναρίων και τη διάθεση ενημερωτικού υλικού στο αντικείμενο της μουσικής βιβλιοθηκονομίας / αρχειονομίας. Αντικείμενο των εργασιών της έχουν αποτελέσει τομείς, όπως

  • Μουσική βιβλιογραφία και πηγές αναφοράς
  • Πρότυπα μουσικής καταλογογράφησης
  • Μεταδεδομένα και μουσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες
  • Ψηφιοποίηση υλικού μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων

Οι θεματικοί άξονες εναλλάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες των μελών του παραρτήματος. Αποτέλεσμα των εργασιών της Ομάδας είναι και η δημιουργία ενημερωτικών δελτίων (newsletters, info kiosks), τα οποία αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η εγγραφή σε αυτά γίνεται μέσω αυτής της φόρμας.

Μέλη της Ομάδας είναι οι:
Μαρία Ασλανίδη (2021-)
Αρσινόη Ιωαννίδου (2018-)
Ηλίας Κυριαζής (2018 – 2021)
Ίρμγκαρτ Λερχ-Καλαβρυτινού (2018-2022)
Σάντυ Τζαγκαράκη (2021-)
Άρης Μπαζμαδέλης (2018-2020)

E-mail επικοινωνίας: education.iamlgr@gmail.com