Παράταση Υποβολής Περιλήψεων 3ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή περιλήψεων για το 3ο Συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος παρατείνεται μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου (Πέμπτη, 28).

Εκ του Δ.Σ. του Ελληνικού Παραρτήματος της IAML