ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2019, ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ IAML, ΚΡΑΚΟΒΙΑ

Από τις 14 μέχρι τις 20 Ιουλίου, η διεθνής κοινότητα των μουσικών αρχείων και βιβλιοθηκών συγκεντρώνεται στην Κρακοβία της Πολωνίας, για το ετήσιο συνέδριό της. Θεσμοί και εκπρόσωποι από διαφορετικές χώρες και οργανισμούς θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις σε θέματα που αφορούν ζητήματα τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, συντήρησης και διάδοσης μουσικού υλικού, μεταξύ άλλων.

Για τις εξελίξεις στον ελληνικό χώρο, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών, ερευνητικών και μουσικών ιδρυμάτων θα συμμετέχουν με τέσσερις ανακοινώσεις:

– Το Συνεργατικό Σχήμα των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Κρήτης) θα παρουσιάσει τις τελευταίες του ενέργειες σε ζητήματα ανάπτυξης προτύπων και λεξιλογίων, τονίζοντας την ανάγκη χρήσης του νέου προτύπου RDA και προτείνοντας ένα σχέδιο υλοποίησής του (Ασλανίδη, Βουτυράκη, Θεοδωρίκα, Μπαζμαδέλης, Σέμκου, Τσαλατσάνη, Τσοπάνη).

– Το Ελληνικό Γραφείο RISM θα παρουσιάσει το έργο εγγραφής μουσικών αρχειακών αποθετηρίων σε επίπεδο καθιερωμένων τιμών (authority metadata), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα MUSCAT και στα πλαίσια εμπλουτισμού του διεθνούς RISM-C/AMA* Directory of Music Repositories (Ασλανίδη, Ιωαννίδου, Μπαζμαδέλης). Αξίζει να σημειωθεί πως για το έργο αυτό έχουν αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και τα πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας της Ομάδας Εργασίας του Παραρτήματος για την καταγραφή ιδιωτικών και ιδρυματικών μουσικών αρχείων και των συλλογών τους.

– Η πλούσια συλλογή του Ωδείου Αθηνών θα παρουσιαστεί στην Κρακοβία μέσα από δύο εισηγήσεις: Η ιστορία του Αρχείου του Ωδείου, μέσα από τη γενική επισκόπησή του και τις προσπάθειες οργάνωσης και ανάπτυξής του (Κουρμπανά), θα πλαισιωθεί από μια ειδική εισήγηση για τον αρχικό τρόπο κατηγοριοποίησης του υλικού, με ευρύτερο στόχο την προώθησή του στη διεθνή ερευνητική κοινότητα (Ξανθουδάκης).

* Access to Music Archives