Ομάδα Συνηγορίας IAML-GR

Η Ομάδα Συνηγορίας του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης συστήθηκε τον Ιούνιο του 2021 στα πρότυπα της αντίστοιχης επιτροπής της IAML με τους παρακάτω στόχους:

 1. Την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων στην κοινωνία.
 2. Την ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη σχέσεων και τη χάραξη πολιτικής με άλλους φορείς με σκοπό την επαγγελματική αναγνώριση της ειδίκευσης και την αναγκαιότητά της:
  •  για βιβλιοθήκες με μουσικές συλλογές,
  • για μουσικές βιβλιοθήκες,
  •  για αρχεία με μουσικά τεκμήρια ή αρχεία μουσικής
  • για μουσεία με αντικείμενα που είναι ή φέρουν μουσική πληροφορία
  • για σύνολο άλλων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, π.χ. ωδεία, ορχήστρες, βιβλιοθήκες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών κ.λπ.
 3. Την προάσπιση και ανάδειξη του τομέα, της ειδίκευσης και του επαγγέλματος του μουσικού βιβλιοθηκονόμου/αρχειονόμου μέσω της προβολής των θετικών χαρακτηριστικών του επαγγέλματος για υποψήφιους επαγγελματίες-επιστήμονες της πληροφορίας.
 4. Την παροχή καθοδήγησης για την προώθηση, τη διαμόρφωση και την προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας βάσει της απαραίτητης τυπικής εκπαίδευσης και τυπικών ή/και άτυπων αλλά προδήλως επαληθεύσιμων σταθερών δεξιοτήτων.

Τέλος, η Ομάδα Συνηγορίας δρα υποστηρικτικά προς τις υπόλοιπες ομάδες εργασίας του Παραρτήματος ενισχύοντας τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων τους.

Συντονιστές της Ομάδας Συνηγορίας είναι οι Δρ. Μαρία Ασλανίδη, Μουσική Βιβλιοθηκονόμος και Δρ. Αρσινόη Ιωαννίδου, Μουσική Βιβλιοθηκονόμος και μέλη της ο Άρης Μπαζμαδέλης, Μουσικός Βιβλιοθηκονόμος και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Μουσικολόγος.


Θέσεις Ομάδας Συνηγορίας

_________________

Υποστηρικτική επιστολή μητρικής IAML προς ΕΕΒΕΠ

Υποστηρικτική επιστολή μητρικής IAML προς Υπ. Παιδείας